مرحوم دکتر حسابی

 

روزی یک دانشجوی نروژی از من پرسید جهان سوم چگونه جاییست؟

گقتم: جایی است که اگر بخواهی کشورت را آباد کنی، خانه‌ات را خراب می‌کنند

و اگر بخواهی خانه‌ات را آباد کنی، باید به کشورت خیانت کنی.»
/ 0 نظر / 6 بازدید