پیامک های جدید

ایشالا نبینی غم
دم هرچی رفیقه گرم،
کمر هرچی نا رفیقه خم،
روی هرچی بی مرامه کم،
برای دشمنات آرزوی زلزله بم
زیر چشم دشمنات نم،
ایشالا نبینی غم . . .


خوش باش
سودای دلم قسمت هر بی سر و پا نیست
خوش باش که یک لحظه دلم از تو جدا نیست


سرزنش
سرزنشم مکن اگر از همه پا کشیده ام ، طبع لطیف آدمی ، با همه سر نمیکند


خفت و خواری
من آن گلبرگ مغرورم که میمیرم ز بی آبی ، ولی با خفت و خواری ، پی شبنم نمیگردم . . .


آگهی
اگر به تیپ خود اهمیت میدهید
اگر به دنبال لباس زیبا برای عید هستید
اگر شیک پوشی را دوست دارید �
با ما تماس بگیرید.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
صنف پالان دوزان پایتخت

/ 0 نظر / 3 بازدید