دکتر علی شریعتی

من رقص دختران هندی را بیشتر از نماز پدر و مادرم دوست دارم. چون آنها از
روی عشق و علاقه می رقصند ولی پدر و مادرم از روی عادت نماز می خوانند.

«  دکتر علی شریعتی  »

-----------------------------------------------------------

به سه چیز تکیه نکن   ،   غرور، دروغ و عشق.   آدم با غرور می تازد،با
دروغ می بازد و با عشق می میرد .     «  دکتر علی شریعتی »

-----------------------------------------------------------

و هر روز او متولد میشود؛

عاشق می شود؛ مادر می شود؛ پیر می شود و میمیرد...

و قرن هاست که او؛ عشق می کارد و کینه درو می کند چرا که در چین و
شیارهای صورت مردش به جای گذشت زمان جوانی بر باد رفته اش را می بیند و
در قدم های لرزان مردش؛ گام های شتابزده جوانی برای رفتن و درد های منقطع
قلب مرد؛
سینه ای را به یاد می اورد که تهی از دل بوده و پیری مرد رفتن و فقط رفتن
را در دل او زنده می کند....  و اینها همه کینه است که کاشته می شود در
قلب مالامال از درد...! و این, رنج است,  

       

                 دکتر علی شریعتی

-----------------------------------------------------------

زن عشق می کارد و کینه درو می کند... دیه اش نصف دیه توست و مجازات زنایش
با تو برابر...   می تواند تنها یک همسر داشته باشد و تو مختار به داشتن
چهار همسرهستی....   برای ازدواجش ــ در هر سنی ـ اجازه ولی لازم است و
تو هر زمانی بخواهی به لطف قانونگذار میتوانی ازدواج کنی...   در محبسی
به نام بکارت زندانی است و تو...  او کتک می خورد و تو محاکمه نمی شوی...
         او می زاید و تو برای فرزندش نام انتخاب می کنی...او درد می کشد
و تو نگرانی که کودک دختر نباشد...   او بی خوابی می کشد و تو خواب
حوریان بهشتی را می بینی...               او مادر می شود و همه جا می
پرسند  نام  پدر .....

-----------------------------------------------------------

اگر تنهاترین تنها شوم باز خدا هست او جانشین همه نداشتنهاست

-----------------------------------------------------------

عاقلانه ازدواج کن تا عاشقانه زندگی کنی .

دکتر شریعتی

-----------------------------------------------------------

اگر مثل گاو گنده باشی،میدوشنت، اگر مثل خر قوی باشی،بارت می کنند، اگر
مثل اسب دونده باشی،سوارت می شوند.... فقط از فهمیدن تو می ترسند

-----------------------------------------------------------

آن روز که همه به دنبال چشم زیبا هستند، تو به دنبال نگاه زیبا باش

-----------------------------------------------------------

هر لحظه حرفی در ما زاده می‏شود

هر لحظه دردی سر بر می‏دارد

و هر لحظه نیازی از اعماق مجهول روح پنهان و رنجور ما جوش می‏کند

این ها بر سینه می‏ریزند و راه فراری نمی‏یابند

مگر این قفس کوچک استخوانی گنجایش‏اش چه اندازه است؟

-----------------------------------------------------------

دکتر شریعتی : «کلاس پنجم که بودم پسر درشت هیکلی در ته کلاس ما می نشست
که برای من مظهر تمام چیزهای چندش آور بود ،آن هم به سه دلیل ؛ اول آنکه
کچل بود، دوم اینکه سیگار می کشید و سوم - که از همه تهوع آور بود- اینکه
در آن سن و سال، زن داشت. !... چند سالی گذشت یک روز که با همسرم از
خیابان می گذشتیم ،آن پسر قوی هیکل ته کلاس را دیدم در حالیکه خودم زن
داشتم ،سیگار می کشیدم و کچل شده بودم

/ 0 نظر / 5 بازدید