داستان کوتاه آموزنده

مرد جوانی از سقراط رمز موفقیتش را پرسید. سقراط به مرد جوان گفت که صبح روز بعد به نزدیکی رودخانه بیاید؛ هر دو حاضر شدند. سقراط از مرد جوان خواست که همرا او وارد رودخانه شود. وقتی هر دو وارد رودخانه شدند و آب به زیر گردنشان رسید، سقراط با زیرآب بردن سر مرد جوان ، او را شگفت زده کرد.

مرد تلاش می کرد تا خود را رها کند، اما سقراط قوی تر بود و او را تا زمانی که صورتش کبود شد، محکم نگه داشت. سقراط مرد جوان را از آب خارج کرد و نخستین کاری که جوان انجام داد، کشیدن نفس عمیقی بود.

سقراط از او پرسید : " در آن وضعیت تنها نکته ای که می خواستی چه بود؟"
پسر جواب داد : " هوا "
سقراط گفت : این راز موفقیت است! اگر همان طور که هوا را می خواستی، در جست و جوی موفقیت هم باشی به دستش خواهی آورد، رمز دیگری وجود ندارد."

 

   

/ 0 نظر / 7 بازدید