با بودنت...

با بودنت دنیای من رنگی تر از همیشست

قلب تموم آدماش از جنسی مثل شیشست

با بودنت رنگین کمون یه رنگ اضافه داره

رنگی که زیبائیش تو رو به یاد من میاره

با بودنت تو گلخونه هیچ گلی کم ندارم

هیچ گلی اونجا نمی خوام وقتی تویی کنارم

با بودنت شعرای من معنای تازه دارن

گلهای اطلسی برام شکلی دوباره دارن

با بودن دوستت دارم رو زبونم میشینه

سهم من از با تو بودن این عشق نازنینه

با بودنت یه زندگی یه عمر تازه دارم

برای دیدن تومن یه عمر در انتظارم

/ 0 نظر / 6 بازدید