مخصوص برو بچز مشد...........

فقط مشدیا بخانن

فلکه سعد اباد توی بارون ایستاده بودم منتظر تاکسی که یه موتوری گفت مستقیم مِری دِداش؟ منم گفتم اره ... بنده خدا توقف کرد گفت بپر بالا عِشقی...! یه کم که رفتیم گفت: کجا مِری مهندس؟! گفتم راستش چها راه ازاد شهر شما هر جا مسیرت نخورد من پیاده میشم! گفت: ای حرفا چیه دِداش؛ مُبُرُمِت ...! مُبُرُمِت دِداش...! توی راه خوشحال بودم از اینکه هنوز هستن ادمایی که برای رضای خدا به هم کمک کنن! چهار راه ازاد شهر که رسیدیم پیاده شدم و از بنده خدا تشکر کردم و اومدم راه بیفتم که گفت: دوهزار تومن مِشه دِداش! گفتم چی؟ مگه مسیرت نبود شما؟ گفت: مُو هَمه جا مَسیرُمه دِداش ... کارُم هَمیه! مسافر کِشُم! گفتم من فکر کردم مجانی اوردی! هزار تومن دراوردم بهش بدم گفت: دوهزار تومن مِشه دِداش ...نِخرشه! گفتم با اژانس میومدم دوهزارتومن نمیشد که... انصاف داشته باش لااقل! گفت: نِخرشه دِداش ... تازه دیدی چی ترافیکی بود هی لایی میکیشیدُم بَرات..! دوهزار تومن بهش دادم گرفت گذاشت تو جیبش گفت: قابلی نِداشت دِداش...ها بُخدا ...! اومدم از خیابون رد بشم یه موتوری دیگه ترمز زد گفت مستقیم مِری دِداش؟ گفتم : نِه دِداش ... قربون مِرامِت...!

/ 1 نظر / 4 بازدید
پولدار شوید

سلام دداش با ای مطلبت خیلی حال کردم [گل]پول پول پول[گل] با ثبت نام در سایت تبلیغات کلیکی وطن کلیک پولدار شوید. http://vatanclick.com/signup.php?from=abonan1 آسان ترین راه پول دار شدن با حداقل پرداخت ١٠٠٠ تومان هرکسی ثبت نام نکنه، ضرر کرده... پوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول لینک ثبت نام: http://vatanclick.com/signup.php?from=abonan1