پوران دخت، نخستین پادشاه زن ایرانی

 

 
 
 
تاریخچه فمنیسم در دنیا به بیش از 150 سال نمی‌رسد، اما «پوران دخت»، پادشاه ایرانی دوره ساسانی 1400 سال پیش اولین سخن «فمنیستی» ایرانی را بیان کرد. «پادشاه چه زن باشد چه مرد باید سرزمینش را نگاه دارد و با عدل و انصاف رفتار کند.»
پوراندخت در نامه ای که به سپاهیانش نوشته بود جمله فمنیستی خود را بیان کرد و خود را در لیست اولین پیروان تساوی حقوق زن و مرد قرار داد.
پس از کشتن خسروپرویز به دست پسرش شیرویه در سال 628 م، شیرویه بیش از شش ماه حکومت نکرد و دختر بزرگ خسروپرویز پوراندخت به سلطنت نشست.

/ 2 نظر / 5 بازدید

zanam zanaye ghadim bavar kon dameshoon garm

آخر این حرف کجاش فمنیستی ه؟؟؟؟ خوب راست گقته دیگه. اصلا شما می دونی فمنیست چیه؟ یا یه چی پروندی