از طرف پسر خاله عزیزم احسان جون

 

شما تبدیل به همانی می شوید که تصور می کنید.((جیم کتکارت))
آنچه را که ما از خود می دانیم و در حافظه نگاه داشته ایم، کمتر از آنچه که فکر می
کنیم، در خوشبختی زندگی ما تاثیر دارد. روزی فرا خواهد رسید که آنچه دیگران درباره
ما می دانند (یا فکر می کنند که می دانند) در زندگی ما دخالت می کند.((نیچه))
شاداب بودن بالاترین خوبی ها و فضیلت هایی است که بسیاری می توانند به آن دست پیدا
کنند و بسیاری از نعمت آن، یا محروم هستند یا خود را محروم می کنند.((اسکاتیش
پروورپ))
بزرگترین سد در برابر صمیمیت این است که فکر کنید دیگران نیز جهان را مانند شما نمی
بینند.((آنتونی رابینز))
به ازاء هر دقیقه عصبانیت، شصت ثانیه شادی را از دست می دهید.((رالف والدو امرسون))

اندیشه ای که هم اکنون در سر دارم مفت سگ هم نمی ارزد، چون کاملاً به هم ریخته
ام.((ریچارد براتیگان))
آن که نفس خود را بالاتر و برتر از آنچه که هست داند، هرگز به سر حد کمال
نرسد.((فارابی))
نتوان گفت: بهارا، به امید دیدن و ماندن تو! می توان گفت: بهارا، تو بیا دانه ی
امید به قلبم بنشان! و سفر کن به کجاآبادی، هر زمانی که تو را دلخواه است!((پائولو
کوئیلو))
بهترین کارها این است که درجوانی دانش اندوزی و در پیری به کاربری.((بوذرجمهر))
هیچ چیز مثل بدبختی، کودکان را ساکت نمی کند.((ویکتور هوگو))
خطا پدید آورنده ی حقیقت است.((گوستاو لوبون))
من احساس می کنم همواره در پی چیزی هستم که هرگز نخواهم یافت.((أوله نوئرر))
کسانی که دنیا را تکان داده اند در استعدادهای طبیعی نابغه نبوده اند، بلکه بر عکس،
قوای عقلی آنها از حد معمول و متوسط تجاوز نمی کرده است، اما به یک صفت ممتاز بوده
اند: ثبات و استقامت.((دیزرائیلی))
ریشه کارمند نابکار در نهاد سرپرست و مدیر ناتوان است.((اُرد بزرگ))
باید دانست که تعهد و استعداد با هم ارتباطی ندارند، مگر اینکه شما آنها را به هم
ربط دهید.((جان ماکسول))
عفو هر کس به اندازه عشق اوست؛ بخشنده ها عاشقند.((لاروشرفکود))
غوکی [=وزغی ] که دیری خود را باد کُنَد سرانجام می ترکد و بادش در می رود.((نیچه))

پیوسته در طول زمان امری پدید آمده که برای آن، زندگی بر زمین ارزشمند شده است.
برای مثال، فضیلت، هنر، موسیقی، رقص، خرد، معنویت؛ خلاصه امری درهم، متعالی، عالی و
الهی.((نیچه))
در میان امواج، در جاده های پر فراز و نشیب و در دریاها به دنبال خوشبختی می دویم،
در حالی که خوشبختی همین جاست.((هوراس))
کامیابی یعنی تبدیل شدن به آن کسی که می توانید باشید و پیش رفتن به سوی اهداف
باارزش.((اسپنسر جانسون))
/ 1 نظر / 4 بازدید
شیدا

برای مرگ خود یک بهانه میخواهم ... یک بهانه ی پوچ عاشقانه می خواهم ... از غمی ‏که می دانی .. با تو بودنم مرگ ست .. . بی تو بودنم هرگز! .. . اگر بهانه این باشد .. من ‏بهانه می گیرم و عاشقانه میمیرم