تبلیغاتی که با قوه ادراک ما بازی می کنند! 1388/2/1 - 14:39

تبلیغاتی که سرتاسر شهرها مشاهده می شوند پیام رسان کالا یا سرویسی هستندو هر قدر بیشتر جلب توجه کنند، موفق تر بوده اند. در بعضی از این تبلیغات خلاقیتی بکار می رود که بطور زیرکانه توجه هر عابری را به خود جلب می کند. در زیر به نمونه هائی از آنها اشاره شده است:

در این تبلیغ به نظر می رسد که کسی واقعاً سطل رنگ را ریخته است و رنگ از دیوار سرازیر شده است و حتی در پارکینگ کنار دیوار هم جاری شده است و اتومبیل پارک شده در آن هم رنگی شده است. همه جا با رنگ زرد Coops رنگ آمیزی شده است.

NIVEA در این تبلغ به وسیله این کاناپه سطح پوست را با و بدون NIVEA به نمایش گذاشته است.

این هم تبلیغ مارکی از لاک غلط گیر که در آن سعی شده است به نظر بیاید خط کشی عابر پیاده کار اوست.

این تبلیغ از آنهایی است که ممکن است حواس شما را از رانندگی پرت کند. این یکی مربوط به چاقو های Zwilling می باشد.

/ 0 نظر / 3 بازدید