sand art

 


Sand ArtClick here to join nidokidos


Click here to join nidokidos

 

Click here to join nidokidos

 

 

 


Click here to join nidokidos


Click here to join nidokidos


Click here to join nidokidos

 

Click here to join nidokidos

 


Click here to join nidokidos


Click here to join nidokidos

Click here to join nidokidos

 

/ 5 نظر / 3 بازدید
afshin

[گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [لبخند] [گل] ** با درود به شما دوست گرام .. عربها در نشست تهران که با نماينده رئيس جمهور در امور ورزش داشتند شديدان تهديد کردند که اين بار اگر ايران نام خليج فارس را در بازيهاي اسلامي استفاده کند هيچ کشور اسلامي ( عربي ) در اين بازيها شرکت نميکند و در صورتي که در کشورهاي عربي برگذار شود در تمام بروشورها و مدالها نام جعلي خليج عرب نقش خواهد بست ------ ما به دولت و نماينده هاي عرب زده شديدان اخطار ميکنيم دست از ندانمکاري و سر فرود آوردن در برابر خواست عربها بردارند و منافع ايران را در نظر بگيرند - [گل] پاينده خليج فارس [گل] منتظرتم ... [بدرود]

afshin

[متفکر] axa baz nemisheh [نگران]

afshin

[گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [لبخند] [گل] ** با درود به شما دوست گرام .. عربها در نشست تهران که با نماينده رئيس جمهور در امور ورزش داشتند شديدان تهديد کردند که اين بار اگر ايران نام خليج فارس را در بازيهاي اسلامي استفاده کند هيچ کشور اسلامي ( عربي ) در اين بازيها شرکت نميکند و در صورتي که در کشورهاي عربي برگذار شود در تمام بروشورها و مدالها نام جعلي خليج عرب نقش خواهد بست ------ ما به دولت و نماينده هاي عرب زده شديدان اخطار ميکنيم دست از ندانمکاري و سر فرود آوردن در برابر خواست عربها بردارند و منافع ايران را در نظر بگيرند - [گل] پاينده خليج فارس [گل] منتظرتم ... [بدرود]

شیدا

دوست داشتن را از کوچ پرستو ها آموختم که در راه کوچ ، دو به دو با هم پرواز می کنند و در طول راه ، آزادانه از هم دور می شوند و به پرستوهای دیگر نزدیک می شوند بدون آنکه به هم حسادت کنند یا که بخواهند صاحب هم شوند

یک دوست از همین نزدیک

اینا باز نشد [گریه]من ندیدم